Hoe gaat de Wereldbuur er uit zien?

Er zullen één of meerdere woongebouwen geplaatst worden met geïntegreerde gemeenschappelijke ruimten. Het duurzame en circulaire karakter van materialen mag zichtbaar zijn, ook in de vormgeving. De opzet van de Wereldbuur en de indeling van de gebouwen nodigt uit om elkaar te ontmoeten, o.a. door bijvoorbeeld:

De Wereldbuur zal zich bevinden in een groene of ‘vergroenbare’ omgeving.

De Wereldbuur is bereikbaar met openbaar vervoer.

Grootte:

Minimaal 0,35 hectare, waarvan 0,1 ha bebouwd.

± 50 bewoners.

Kostenbesparing:

Kosten van realisatie drukken door weloverwogen gebruik van bouwmaterialen, compact wonen en medewerking bewoners en vrijwilligers tijdens bouw en afwerking.

Lage servicekosten door zelfbeheer en onderhoud, geen tot weinig kosten voor gas / licht / elektra door winning van energie uit zon, wind en vergisting van afvalwater.