Gemeenschappelijk/sociaal

Doel:

Een groep van bewoners zijn die tijd en aandacht heeft voor medebewoners en woonomgeving.

Omschrijving:

De Wereldbuur streeft een gemeenschappelijke vorm van wonen na, met voor iedereen een acceptabele kleine privé woonruimte. We delen de buurt zó in, dat bewoners elkaar tegenkomen.

Gezamenlijk zorg dragen voor beheer en onderhoud van de wijk zorgt voor grotere leefbaarheid en sociale cohesie. Het delen van werkplaatsen en gezamenlijke aanschaf van gereedschap en materialen maakt meer mogelijk qua inspiratie en kennisoverdracht, en werkt stimulerend. Het delen van ruimte en verantwoordelijkheden werkt ook een duurzame, kleinschalige economie in de hand: bewoners doen onderhoud en beheer (zo mogelijk) zelf in plaats van dit uit te besteden.

We willen graag betaalbare sociale en middenhuur realiseren en behouden voor de toekomst. Alle huurders hebben een gelijkwaardige positie. Bewoners die willen/kunnen bijdragen aan de financiering doen dit in de vorm van een obligatie van de vastgoedvereniging. Daarnaast zullen enkele wooneenheden bestemd worden voor mantelzorgstudio's of kortdurende verhuur.

Door eenvoudige, relatief kleine woningen en gedeelde voorzieningen is het mogelijk meer wooneenheden te realiseren dan bij reguliere nieuwbouw. Tijdens de bouw worden de toekomstige bewoners betrokken doordat ze meewerken aan bouwwerkzaamheden. Klein wonen en waar mogelijk voorzieningen delen betekent minder grondstoffen- en oppervlakteverbruik.

De Wereldbuur heeft een praktische en pragmatische instelling, bestaande uit de in dit document beschreven gedeelde waarden. Religie, levensbeschouwing, politieke overtuiging, spiritualiteit et cetera zijn geen onderdeel van de identiteit van het project maar een privé-aangelegenheid van de bewoners.

Middelen:

Voorbeelden:

Enkele voorbeelden van gemeenschappelijke woonprojecten: