Duurzaam/circulair

Doel:

Zo leven dat we de aarde niet uitputten en toewerken naar een nieuw evenwicht met de mens in het ecosysteem.

Omschrijving:

Duurzaam of circulair bouwen wil zeggen: het bouwen en beheren zodat gebruikte materialen aan het einde van de levensduur hergebruikt kunnen worden, met respect voor mens en milieu. Bij de nieuw- of verbouw willen we zo mogelijk materialen hergebruiken. Binnen de Wereldbuur wordt een groot gedeelte van de energie zelf opgewekt en streven we ernaar om zo weinig mogelijk afvalwater en -stoffen te produceren.

Middelen:

Voorbeelden: