Visie De Wereldbuur

De Wereldbuur wil ruimte geven aan mensen met een diversiteit aan achtergronden die samen willen werken en wonen in een zorgzame en duurzame leefomgeving. We willen creatieve, mooie woonplekken om eenvoudig te leven op duurzame wijze. We willen gemeenschappelijke voorzieningen en een groene omgeving en we zetten daarvoor een deel van de privéwoonruimte in.

Kernwaarden van onze wooncoöperatie zijn: gemeenschappelijk/sociaal met (tijdelijke) bewoners van de wooncoöperatie en met bewoners in de omgeving, divers/inclusief,
duurzaam/circulair, open/educatief.

Achtergrond

Deze wooncoöperatie is onze manier om de samenleving verder te brengen. De dominante cultuur verandert: mensen met diverse achtergronden op gebied van religie, migratiegeschiedenis, seksuele identiteit, levensfase, gezondheidsstatus, leven naast elkaar.

We streven naar een inclusieve gemeenschap waar zorg voor elkaar en de aarde centraal staan. Individualisme groeit. Steeds meer mensen vereenzamen. De vergrijzing versterkt deze tendens. Wij willen de sociale verwaarlozing tegengaan.

Wij willen een warm ‘dorp’ zijn voor mensen uit alle hoeken van de samenleving. Waar je vandaan komt, wat je gelooft, hoe je eruitziet, het maakt niet uit. Wij willen naast en met elkaar leven. En in deze inclusieve samenleving staat de aarde centraal.

Klimaatverandering, CO2-reductie en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zijn belangrijke thema's. Langzaam maar zeker raken onze overheden en particulieren ervan doordrongen dat er grote stappen moeten worden genomen om een omslag teweeg te brengen. Rijk, provincies en gemeentes nemen hun verantwoordelijkheid door beleid te vormen en uit te voeren.

Wonen is hierbij een gebied waarop nog veel gewonnen kan worden. Duurzame bouwmaterialen, een hoge isolatiewaarde en gebruik van groene energie dragen bij aan CO2-vermindering en energietransitie, maar de initiatiefgroep De Wereldbuur wil een stap verder gaan door circulair, duurzaam te bouwen en duurzaam te leven.

Een innovatieve visie op bouwen, wonen en leven, en onze kernwaarden zijn voorwaardelijk bij de bestrijding van de klimaat- en wooncrisis.