Divers/inclusief

Doel:

Meerwaarde creëren door diversiteit. Als onderdeel hiervan tijdelijke studio's verhuren aan mensen die gebaat zijn bij zorgzame buren.

Omschrijving:

Bewoners van De Wereldbuur kiezen voor diversiteit boven homogeniteit. Er is bereidheid en vaardigheid om in gesprek te blijven over eigen normen en gewoonten. We zijn nieuwsgierig naar elkaars manier van leven en we genieten van diversiteit; in leeftijd, vitaliteit, levensovertuiging, gender, seksualiteit, migratiegeschiedenis en vaardigheden.

Een aantal studio's binnen de Wereldbuur wordt gereserveerd voor kortdurende bewoning.

We zijn geen hulpverleners en gaan nadrukkelijk ook niet die rol vervullen. Voorwaarde in het toewijzingsbeleid voor de tijdelijke woonruimte is wederzijdse verrijking.

Middelen:

Voorbeelden: