Organisatiestructuur 

De Stichting is een onderdeel van een organisatie waarin de Kerngroep het centrale orgaan vormt. De Kerngroep richtte deze Stichting op (in oktober 2021) en via het Huishoudelijk Reglement wordt de verhouding met de Stichting geregeld. De Stichting is nu de rechtspersoon die handelt namens de Kerngroep.

Het doel van De Stichting De Wereldbuur is het faciliteren van het oprichten van een woongemeenschap (of meerdere).

In een later stadium, wanneer daar door de ontwikkeling van een woonlocatie de noodzaak toe ontstaat richten we nog 2 verenigingen op (de gestippelde lijntjes).

De ene vereniging wordt eigenaar van het vastgoed en krijgt de Vereniging Vrijcoop als bestuurslid om het vastgoed te beschermen tegen speculatie en wanbeheer. Het 2e bestuurslid is de bewonersvereniging, om ook de belangen van de bewoners in het woongebouw en omgeving goed te vertegenwoordigen.

Stichting De Wereldbuur wordt dan leningverstrekker en donateur van de vastgoedvereniging. Op deze manier kunnen we als ANBI belastingaftrek faciliteren en ons als Stichting blijven inzetten voor de ontwikkeling van Woongemeenschappen (coöperaties).

Daar waar de Stichting spreekt over donateurs betreft het voor de Kerngroep leden van kring of netwerk.

St. De Wereldbuur heeft het voornemen om vastgoed te gaan beheren volgens de principes van Vereniging Vrijcoop. Hierdoor kan het vastgoed niet meer vrij verkocht worden op de markt. Zie https://vrijcoop.org/.