Beste vrienden van de Wereldbuur,

Het is lang terug, nl september 2023, dat we iets konden laten weten aan jullie. Maar: we zitten nog altijd niet stil, hoor.

Wat deden wij ná “Dekkerswald”? Wij hebben onze hoofden  geschud om vervolgens verder te kijken: Hoe gaan we verder?

Een van de vele dingen die we geleerd hebben is dat de route voor het succesvol kunnen gaan landen op een plek écht via een gemeente gaat. Een gemeente die bereid is ruimte te maken voor collectief wonen, die kavel(s) beschikbaar stelt, waarbij de afdeling Wonen en Grondzaken succesvol met elkaar samenwerken.

Ijzers in het vuur:

U) De Gemeente Utrecht was gestart, in navolging van de gemeente Amsterdam, met het Actieplan Utrechtse Wooncooperaties. Vanaf 2022 zou Utrecht 2 gemeenschappen per jaar ondersteunen. Er moet dit jaar dus echt wel wat gebeuren. Er is wat vertraging op die Utrechtse lijn, maar we hebben inmiddels wél ons visiedocument aangepast (zie de website hiervoor) om straks uiteindelijk in “de kaartenbak” van Utrecht terecht te komen. In het verlengde hiervan hebben we voorgesteld dat er een platform komt voor Utrechtse initiatieven. 

Ondertussen groeit ons netwerk en hebben we diverse nieuwe contactpersonen gevonden in het Utrechtse.  Op donderdag 29 feb doen we mee aan een netwerkavond voor Utrechtse Wooncoöperaties. Daarnaast oefenen we in geduld.

A) Amersfoort: Er heeft zich eind december een mogelijkheid voorgedaan op Landgoed Blom in Amersfoort: https://landgoedblom.nl/
3 van de kerngroep zijn voor dit moment  geselecteerd als zgn pionier; we willen natuurlijk uiteindelijk daar met elkaar wonen, de pioniersgroep heeft 12 februari de eerste bijeenkomst gehad.

N) Ook in Nijmegen hebben we nog een ijzer in het vuur. Tot nu heeft Nijmegen zich vooral op CPO gericht en liepen we vast in het proces om ons daar in te schrijven. Maar het lijkt erop dat ze zich daar in navolging van Amsterdam en Utrecht ook gaan inrichten op wooncoöperatieven.

Werkmiddagen: we zien elkaar om de 4 weken langer op een zondagmiddag en -avond. Gezellig, en we kunnen wat langer gezamenlijke dingen ter hand nemen.

We houden jullie op de hoogte!

Liefs van ons
Nicolien, Huta, Udo, Frank, Roos