Er is de afgelopen maanden veel gebeurd rondom Dekkerswald. Hier volgt een korte update met de belangrijkste informatie. En een oproep aan de vriendenkring!

Dekkerswald: ontwikkelingen in het kort.

De Wereldbuur en andere wooninitiatieven zijn een jaar geleden binnengehaald door zorgorganisatie ZZG, de eigenaar van Dekkerswald. Er was van alle kanten enthousiasme om samen de zorgzame buurt vorm te gaan geven, en Frank is gevraagd om als een soort campingbaas alvast contacten te gaan leggen in Dekkerswald met huidige bewoners en de andere wooninitiatieven. Dit was veelbelovend en we hebben veel kunnen doen.

Maar plotseling kwam er een onverwachte nieuwe speler op het toneel: projectontwikkelaar Van de Klok. Deze bleek een veel invloedrijkere rol te krijgen dan voorgespiegeld. Van de Klok wil alle woningen in Dekkerswald zelf bouwen en wij trekken de conclusie dat het bedrijf geen interesse heeft in betaalbare woningen creëren en samenwerken met wooninitiatieven. We zijn hierover in gesprek gegaan met Anneke, onze contactpersoon van ZZG. Die zei eerst dat er wel plek voor ons
zou zijn, maar een week later werd haar toezegging weer teruggenomen. Een volgend gesprek met haar opvolger (ze was ineens uit beeld) liep op niets uit.

Van de Klok zal nooit in het openbaar zeggen dat ze niets willen gaan doen met de betrokken wooninitiatieven. Maar als we kijken naar hun houding in Vijverhof, een ander woningbouwproject van hen in Berg en Dal, dan ontstaat toch sterk de indruk dat ze geen boodschap aan ons hebben. Initiatief Babylon, waar wij contact mee hebben, had zelfs op papier een toezegging van Van de Klok voor een bepaalde prijs van hun woningen. Nu schotelt Van de Klok ze veel hogere prijzen voor. Dat laat zien dat als je niet actief in verzet gaat, ze dat soort trucjes met je uithalen. Hun tactiek in Dekkerswald lijkt tot nu toe te zijn: tijd rekken. Alles ontzettend lang laten duren, nog een onderzoek, nog een proces optuigen.

We hebben besloten dat we Dekkerswald nog niet willen opgeven, en daarom is het nu zaak om vol te houden en van ons te laten horen. We moeten aan Van de Klok laten zien dat ze er niet mee wegkomen om geen rekening met ons te houden. We moeten geduld hebben, en misschien wel wat activistischer worden. We zijn ook zeker niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering van Berg en Dal op 13 april. Ook hebben we een persbericht gemaakt, dat is integraal gepubliceerd op Nijmegen.nieuws.nl (klik op de link om het te lezen).

Wat betekent dit voor jou als lid van de vriendenkring?

We willen je de boodschap meegeven dat we allemaal een lange adem nodig hebben. En we hebben ook een oproep: wie wil meehelpen om speldenprikken te blijven uitdelen aan Van de Klok? Dat kan in allerlei vormen, zelfs al heb je maar een paar uurtjes. Denk aan een tekst helpen schrijven, een WOO-verzoek helpen doen, een ludieke actie bedenken… En wellicht hebben jullie (juridische) contacten die bij een bepaald stukje even

mee willen helpen? Niet persé omdat ze mee willen wonen, maar gewoon bijvoorbeeld omdat de wooncrisis ze aan het hart gaat. Een initiatief zoals dat van ons is een stukje van de oplossing, maar dan moeten we wel overeind blijven tegenover een machtig bedrijf. Met een beetje hulp kunnen we dat.

We gaan binnenkort ook starten met werkmiddagen, waarbij een groep in steeds wisselende samenstelling samenkomt bij een van ons thuis en aan de slag gaat met een klus. Zo kunnen we op een gezellige en verbindende manier werk gedaan krijgen wat je vervolgens niet ook nog mee naar huis hoeft te nemen. We zijn benieuwd of jullie interesse hebben in deze werkvorm.

Tenslotte nog wat updates over ons proces als groep:

afgelopen jaar weer zijn we weer meer de diepte in gegaan met samenwerken en elkaar leren kennen. Twee mensen zijn aan de kerngroep toegevoegd, maar uiteindelijk naar de vriendenkring verhuisd, omdat ze het te intensief vonden in de kerngroep. Huta is ertussenuit geweest vanwege een operatie, maar heeft daarna met verve haar rol in de kerngroep weer opgepakt. Dit pinksteweekend waren we weer een weekend weg. We hebben een aantal taken die er lagen samen aangepakt en we hadden ook veel plezier.

We blijven ons onverminderd inzetten voor Dekkerswald. Tegelijkertijd gaan we ook nadenken over een alternatieve locatie, voor de zekerheid. Maar voor nu geldt nog steeds: op naar Dekkerswald!