Nieuwsbrief januari 2023

De eerste maand van 2023 zit er al weer bijna op. Vooraleerst willen we jullie veel goeds voor dit jaar wensen. We hopen natuurlijk dat 2023 hét jaar voor ons wooninitiatief zal gaan worden en dat dingen uit mogen groeien tot dat waar we hard voor werken: een prachtige plek om de wereld een stukje mooier te maken.

Helaas moesten we onze bijeenkomst zaterdag 21 januari op het laatste moment afzeggen. De projectontwikkelaar van ZZG Dekkerswald, Klokgroep, besloot in de dagen voorafgaand aan onze bijeenkomst niet te willen ondersteunen. Het was te kort dag om uit te wijken naar een andere locatie.

We hebben een vermoeden over de motieven van projectontwikkelaar Klokgroep. In april 2022 werden we, samen met enkele andere wooninitiatieven, uitgenodigd door ZZG Dekkerswald en de gemeente Berg en Dal om mee te denken over een groene en zorgzame buurt. Dat resulteerde in een “Wenkend Perspectief voor een Groene en Zorgzame Buurt" waaraan iedereen bijdroeg. Het lijkt erop dat dit perspectief wrijving oplevert met de plannen van Klokgroep. Momenteel ligt concreet de vraag op tafel of Klokgroep initiatieven zoals De Wereldbuur op het terrein Dekkerswald een plek gunt. Wooninitiatieven zoals De Wereldbuur zijn nog erg onbekend, dus is er voor ons werk aan de winkel om het idee van wooncoöperaties over het voetlicht te brengen.

De ontwikkelingen rond Dekkerswald vergen veel tijd, energie en overleg. Er zijn nogal wat partijen betrokken. Door veel contact met elkaar brengen we het steeds weer op om strijdbaar te zijn. We geven niet op. In een volgende bijeenkomst van de vriendenkring hopen we jullie meer te kunnen vertellen hierover; we hebben jullie nodig.

Ondertussen zijn we bezig met het opbouwen van kringen: op het gebied van financiën, milieu & zorgzaamheid, diversiteit, aanname nieuwe leden, politieke lobby. We hopen dat mensen uit de vriendenkring aan willen haken in deze kringen. We ontwikkelen verder in het werken volgens de beginselen van de sociocratie. Voorlopig blijft er nog veel in beweging.