2e ontmoeting Wereldbuur VriendenKring

Zondagmiddag 2 oktober 2022

Landgoed Dekkerswald, daar vond onze tweede ontmoeting tussen kerngroepleden, belangstellenden en (aankomende) vrienden plaats. Wát een feestje! Sommigen besloten zelfs óp die dag spontaan om langs te komen in de Kapel van Dekkerswald, en tijdens de ontspannende kennismaking werd duidelijk uit welke delen van het land iedereen deze plek had gevonden.

De stavaza, zoals we dat steeds maar weer noemen: ...Er is een actieve groep mensen, bestaand uit mensen die reeds op het terrein wonen, en mensen die belangstelling hebben om er te gaan wonen en met elkaar op termijn die vitale, groene en duurzame buurt Dekkerswald op te gaan bouwen (Behalve De Wereldbuur zijn er immers meer wooncooperaties die meedoen)
Het heeft veel voeten in de aarde, en we maken kleine stapjes, maar wél voorwaarts. Contacten met veel betrokken partijen zijn gelegd, visie-documenten zijn in de maak, worden intern gedeeld en we werken hopelijk toe naar een gezamenlijke plek met anderen om die droom met elkaar te realiseren.

We hebben afgelopen zondag wederom besproken wélke kwaliteiten er op dit moment in deze groep én waar we elkaar vinden op idealen: gemeenschapsvorming, tuinieren, koken voor grote groepen, zorg voor de aarde, samen leven, ervaring met een eerdere wooninitiatief, een diverse groep mensen formeren met een gemeenschappelijk ideaal. Er blijken mensen ervaring te hebben met sociocratie en gedragen besluitvorming, met juridische zaken, én er zijn doeners.

Lopend met elkaar over het prachtige terrein van Dekkerswald is het voor iedereen nog veel meer gaan leven: zóu dit werkelijkheid kunnen worden? Gaat dit lukken, zó’n mooie lokatie prachtig houden en een stukje levendiger maken, waarin zorg voor elkaar én de aarde samen komen? Dromen is gratis, zeggen we bij De Wereldbuur, laten we hopen dat die gratis droom echt mag worden!

Wat De Wereldbuur nodig heeft op dit moment: nog meer vrienden :-) , mensen met juridische kennis, met kennis rond financiën en fondswerving, met ervaring op het gebied van website-beheer. We zoeken twée actieve kerngroepleden. Om de kerngroep begint zich een vriendenkring op te bouwen, en met het formeren van de werkkringen kunnen taken verdeeld en geborgd blijven.

We hebben we een stukje meer vertrouwen gekregen, door deze 2e bijeenkomst, en ook door reacties die we via de website beginnen te krijgen, dat De Wereldbuur een hechte gemeenschap aan het worden is. Gezamenlijk blijven we hard werken om het ideaal te verwezelijken.

Dank aan iedereen die erbij was, dank óok aan de spontane binnenlopers :-), en meedenkers. Mocht je denken ‘ik wil héel graag dit of dat doen voor De Wereldbuur’, aarzel niet maar neem contact op met ons.

We hopen ergens in december een 3e ontmoeting te organiseren.

Tot dan, we laten het weten.

Dieko & Roos