Wereldbuur Blog december 2021

Aan het eind van dit tweede jaar waarin Corona de wereld lijkt te beheersen, kunnen we zeggen dat “De Wereldbuur” best wel (be)staat!
De groep enthousiastelingen is met de komst in de zomer van 5 nieuwe mensen drastisch verjongd 😊

We hebben op dit moment een kerngroep met 8 volwassen leden, en vanaf 27 oktober jl. zijn we een Stichting. Er moet veel werk verzet worden, en dat ís er ook. Dit ontdekten we toen we ons aanmeldden bij Platform31, dat per direct een nieuw project startte om ondersteuning te bieden aan nieuwe ‘wooncooperaties in oprichting’. Dát is De Wereldbuur, en we hopen natuurlijk dat we gekozen worden als nieuw kansrijk initiatief!

Wat blijken we gedaan te hebben: Behalve samen, met consent, beslissen hoe en wanneer nieuwe kerngroepleden bij De Wereldbuur komen, is het visiedocument én een Programma van Eisen geschreven. We ontwierpen een huishoudelijk reglement, en vanaf januari 2022 starten we de Wereldbuur Vriendenkring (WVK), waarin mensen kunnen plaatsnemen die een bijdrage willen leveren (kennis / werkzaamheden), die De Wereldbuur een warm hart toedragen, eventueel een wens hebben om op termijn in De Wereldbuur te gaan wonen, of een financiële bijdrage willen leveren. We hebben prachtige andere wooninitiatieven en hun mensen gezien en gesproken en mogen uitwisselen.

En nu? We maken plannen voor volgend jaar, waarbij focus is ontstaan op het leggen van contacten om uiteindelijk een plek te vinden waar De Wereldbuur zal kunnen gaan neerstrijken.

En ondertussen leren we elkaar steeds beter kennen, hebben we allen onze eerste digitale coronaproof Sinterklaasviering glansrijk doorstaan.

We hopen eind januari de eerste Wereldbuur Vrienden in ieder geval digitaal te kunnen laten aansluiten bij de WVK.

Rest ons voor nu iedereen een goede jaarwisseling en een prachtig 2022 toe te wensen!